Debattartikel: Ny infrastruktur utvecklar Sundsvallsregionen

För att kunna säkra export och jobb i regionen krävs bättre transport- och exportlösningar.

Sundsvalls Tidning 2015-05-03

Sundsvallsregionen är en region med stark utveckling på flera områden. Våra företag representerar många branscher och det finns både stora och små företag här. Här finns modiga och nytänkande företag, organisationer och tillgång till kompetenta medarbetare. Näringslivet i Sundsvallsregionen består bland annat av en stark tjänstesektor och modern industri. För industrin i Sundsvall – där massa, papper, verkstad och kemi är de största – är möjligheten att kunna exportera till hela världen helt avgörande.

Om vårt näringsliv även i fortsättningen ska kunna exportera varor och tjänster till kunder runt om i världen måste vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser utvecklas och anpassas. Det är inte bara Sundsvallsregionen som är beroende av goda möjligheter till export. Västernorrlands företag exporterade 2012 för ett värde av 26 miljarder. Merparten av dessa exporter sker från eller genom Sundsvall.

För att kunna säkra export och jobb i regionen krävs bättre transport- och exportlösningar. Därför är det viktigt att vi tillsammans står upp för en bättre infrastruktur i Sundsvallsregionen och Västernorrland. På det regionala planet har det offentliga och det privata visat att man tar ansvar genom flera infrastruktursatsningar. Några exempel är nya E4 förbi Sundsvall som redan är byggd, järnvägstrianglar och en logistikpark vid havet. Transportnavet i form av Sundsvalls Logistikpark kommer att erbjuda möjligheten att flytta både in- och utgående gods mellan hjul, räls och köl. För att utveckla regionen behövs ytterligare nationella insatser. Särskilt viktigt är:

• Dubbelspår på Ostkustbanan. Det är viktigt både för person- och godstrafik så att transporterna blir effektivare och mer hållbara. Dessutom finns ett stort behov av ökat underhåll av redan befintliga järnvägsspår i hela Norrland.

• För att kunna säkra snabba transporter behövs goda möjligheter att kunna flyga till och från Sundsvallsregionen.

• Även i framtiden kommer många tunga transporter att ske på väg och därför behöver även investeringar och underhåll av vägar öka.

Genom bättre och ökade infrastruktursatsningar är vi övertygade om att vi kan lyfta Sundsvallsregionen ännu mer. Vi vill att de som stolta går till jobbet varje morgon i vår region ska kunna fortsätta att göra det. Vi vill dessutom skapa förutsättningar för ännu fler att ha ett jobb att gå till.

Peder Björk (S), Kommunalråd Sundsvall

Jörgen Berglund (M), Oppositionsråd Sundsvall

Britt-Marie Ståhl Olsson (S), ordförande LO facken Medelpad

Oliver Dogo, VD Handelskammaren MittSverige