Debattartikel: Nu behöver vi skapa förutsättningar för vårt framtida Västernorrland

Vi måste inse att existensen av mötesplatser där individer, företag, akademi och offentlig sektor har möjlighet att mötas inom en snar framtid kommer vara ett krav.

Sundsvalls Tidning 2014-09-19

Vi måste inse att existensen av mötesplatser där individer, företag, akademi och offentlig sektor har möjlighet att mötas inom en snar framtid kommer vara ett krav. Detta för att ge förutsättningar för konkurrenskraftig innovation, ge möjligheter till samarbeten inom och utom landet, locka kompetens och företag samt fylla de förväntningar som krävs för att vara en attraktiv region att verka och leva i. Vi kan i dag ta steg för att vara en region i framkant och ej en i kölvattnet.

Den 4/7 belyste vi frågan att vår region behöver skapa bättre förutsättningar för innovation. Vi har i Västernorrland nu en möjlighet att skapa en framgångsrik innovationshub i samband med utvecklingen av universitetsområdet i Sundsvall. Vi kan här bygga en första fysisk mötesplats som i samspel med starka satelliter i region i form av företag, offentlig verksamhet och universitetets verkstäder och forskningsmiljöer skapar ett system som underlättar för innovation. I ett projekt som går under namnet DesignLab sker i dag en förprojektering av Strömbergs Förråd. Mitt i det nya Campusområdet där Strömbergs Förråd ligger kan vi alltså skapa den kreativa arena som vi behöver. Här kan vi inrymma lokaler som inbjuder till kreativitet och idégenerering, verkstäder för olika material, 3D-skrivare, prototyplab för tjänster, och ytor för social samvaro och lärande. Här kan innovatören och småföretagaren utveckla sina idéer till koncept och bygga prototyper, här kan företag hitta samarbetspartners, här kan forskningsprojekt och utbildning bedrivas. DesignLab kan även bli en viktig del i kommuners och landstingets innovationsprocesser.

Vår region behöver skapa bättre förutsättningar för innovation genom att erbjuda kreativa samt tekniskt och maskinellt utrustade mötesplatser där individer, företag, akademi och offentlig sektor har möjlighet att på neutral mark sammanstråla. Vi behöver öppna upp dessa mötesplatser/verktyg/resurser för alla som har en önskan om att utveckla idéer alternativt har problemformuleringar som söker en lösning. Dessa innovationsmiljöer, som nu utvecklas i snabb takt i vår omvärld, tar sig olika uttryck som till exempel i Sliperiet i Umeå, Design Factory i Helsingfors eller Techshop, NextFab i USA och många andra därtill.

Gemensamt för alla är dock att de skapas för att öka förutsättningarna till att idéer korsbefruktas. Dessa idéer kan sedan snabbt realiseras i en prototyp som sedan testas för att se dess bärighet ur ett kommersiellt och/eller samhällsnyttigt perspektiv. (Det kan röra sig om ett mindre företag med en produktidé, en idé uppkommen hos sjukvårdspersonal eller en patient för att skapa förbättring av en vårdsituation. Kanske ett nytt forskningsrön som i samarbete med ett företag vidareutvecklas till en framgångsrik produkt eller tjänst). Det viktiga värdet som genereras genom dessa fysiska miljöer är att de underlättar till att utveckla/forma idéer och problemformuleringar till test och verifierbara prototyper och att de skapar förutsättningar för interdisciplinära möten samt att korsbefruktning av idéer där kan ske som leder till framgångsrik innovation.

Med detta i åtanke låt oss nu därför skapa förutsättningar för vårt framtida Västernorrland.

 

Thomas Byström, regionchef Företagarna Västernorrland

Dick Jansson, vd Handelskammaren Mittsverige

Mikael Marklund, programansvarig, AVD Chef Industridesign, Mittuniversitetet

Göran Nordin, vd Järven AB

Bengt Sandström, vd Design i Västernorrland