Debattartikel: Konkreta tillväxtförslag efterlyses

Vad är det som ger konkurrenskraftiga och framgångsrika företag.

Sundsvalls Tidning 2013-12-06

Företagande är temat när fyra av länets nio riksdagsledamöter i dag möts i Sundsvall för en diskussion. Knappt ett år före nästa val kan vi vara övertygade om att samtliga kommer att förklara hur bra det är med nya företag – ty detta ger både arbete och skatt till det allmänna. Så långt är allt gott och väl. Den lilla frågan är hur?

För vad är det som ger konkurrenskraftiga och framgångsrika företag, vilka mekanismer får en människa att våga satsa på att bygga på egna idéer, att nå framgång, växa och kunna anställa? Utöver det självklara att ett företag måste ha en affärsidé om hur man skall sälja en vara eller en tjänst, finns en rad faktorer som tillsammans kan göra skillnad mellan framgång och fiasko.

Alla förstår att våra folkvalda inte är de som i praktiken skapar jobb.  Däremot har våra politiker möjlighet att fatta beslut som gör det lättare eller svårare att driva ett företag.  Fler regler – eller färre? Höjd skatt på arbete – eller sänkt? Enklare att anställa – eller svårare?

Sverige är ett litet land i Europa och därtill mycket exportberoende. Den svenska riksdagen har få eller inga möjligheter att påverka tillväxten eller arbetslösheten i OECD-länderna. Därmed inte sagt att våra folkvalda saknar makt och möjligheter – tvärt om! Riksdagen stiftar de lagar som ger en lång rad regleringar.

Låt oss enas om att det alltid är en enskild person som startar ett företag. Att det är en människa bakom det företag som anställer andra människor och att de är de svenska småföretagen skapar de flesta nya jobben. Då återstår frågan vad politikerna kan göra. Faktum är att det är en hel del!

Skulle fler blivande entreprenörer våga ta steget ut att driva eget om det fanns större möjligheter till riskvilligt kapital? Skulle ett samhälle som anpassade undervisningen i skolorna mot företagande och entreprenörskap bidra till fler företag?

Skulle det hjälpa om det inte var lika betungande för företagen att betala de anställdas sjuklön? Kan det vara så att fler skulle starta företag och anställa om lagen om anställningsskydd var mer flexibel? Har Sverige ett skattesystem som uppmuntrar människor att starta företag?

Frågorna är egentligen fler än svaren. Och om vi antar våra riksdagsledamöter från Västernorrland verkligen ser företagarna som den tillgång i samhället de faktiskt är – vilka konkreta förslag har de som kan bidra till skapandet av många fler nya och växande företag?

Dick Jansson, Handelskammaren Mittsverige

Mia Wester, Svenskt Näringsliv, Västernorrland