Debattartikel: Åtgärda Mittbanan omgående

För att möta framtida efterfrågan på transporter och samtidigt ha ett långsiktigt hållbart transportsystem, krävs att omedelbara åtgärder vidtas för att säkra den östvästliga transportkorridoren.

Östersunds-Posten 2014-03-07

Näringslivet i Mittregionen är djupt oroad över att stängningen av Mittbanan väster om Storlien, på den svenska sidan vid det så kallade Stora Helvetet, kommer att bli långvarig och förutsätter därför att Trafikverket får i uppdrag att omgående vidta de åtgärder som krävs för att trafiken snabbt ska komma igång igen. Stortingets beslut att elektrifiera sträckan på den norska sidan har varit en viktig pusselbit för den mittnordiska transportkorridoren vad gäller gods- och persontransport. Med en elektrifiering kan godsmängden på banan tredubblas. Meråkerbanans roll i det nordiska transportsystemet var avgörande för Stortingets beslut att elektrifiera banan med byggstart redan 2015. Totalt satsas det 3.9 miljarder norska kronor under en tioårsperiod där Meråkerbanan tillsammans med Tröndebanan ska rustas upp. Kostnaden för att åtgärda det bristande underhållet på den svenska sidan är i jämförelse blygsam men kan vara avgörande för att den norska storsatsningen ska bli av.

Det händer mycket på andra sidan riksgränsen! Norge är en av Sveriges absolut största exportmarknader. Slår vi ihop den svenska exporten till Kina, Ryssland och Indien så är fortfarande den norska exportmarknaden större och tillväxten är fortsatt stark. Investeringar i infrastruktur skapar viktiga förutsättningar för ett ökat företagande länderna emellan och fungerande förbindelser är en förutsättning för godstrafik, handel, turism och arbetspendling. Ett väl fungerande transportsystem gör oss mer konkurrenskraftig!

Den mittnordiska korridoren utgör en gemensam tillväxt- och arbetsmarknadsregion och som ett resultat av det ökade intresset så planeras det för ett gemensamt Norskt-Svenskt Handelskontor för att underlätta för företagande och handel länderna emellan. Den isfria hamnen i Trondheim erbjuder en viktig möjlighet för företag, både regionalt och nationellt, att nå internationella godsstrukturer. Meråkerbanan är en viktig pusselbit som kopplar ihop oss i en öst-västlig riktning och på internationella marknader. Flaskhalsen Stora Helvetet, väster om Storlien, behöver därför åtgärdas omgående! Ett långvarigt stopp riskerar inte bara att försena den norska storsatsningen utan den försvårar också för näringslivet i båda länder att tänka långsiktigt, miljösmart och expansivt. För att möta framtida efterfrågan på transporter och samtidigt ha ett långsiktigt hållbart transportsystem, krävs att omedelbara åtgärder vidtas för att säkra den östvästliga transportkorridoren.

Dick Jansson, vd Handelskammaren Mittsverige

Bob Persson, styrelseordförande Persson Invest

Niclas Sjögren Berg, destinationschef SkiStar Åre

Nils-Åke Hallström, vd Hallströms

Katarina Nyberg Finn, regionchef Handelskammaren Jämtland

Jörgen Ludvigsen, Salgsdirektör Swegon AS

Berit Rian, Direktør Næringsforeningen Trondheimsregionen

Anders Byström, regiondirektör Jämtlands län

Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder Nord-Trøndelag fylkeskommune

Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Sør-Trøndelag fylkeskommune

Magnus Burvall, vd Mid Sweden Science Park

Anette Tandberg, regionchef Företagarna Jämtlands län

Gunnar Elmroth, vd IUC Z-GROUP AB

Bibi Högbom, hotelldirektör Clarion Hotel Grand Östersund

Susanne Andersson Pripp, vd Best Western Hotel Östersund