Brexit slår mot Västernorrland

Slutspurten i en intensiv valörelse

2016-05-30

Om tre veckor röstar britterna om EU-medlemsskapet. Utgången av folkomröstningen kan få stora konsekvenser för Västernorrland.

I Storbritannien pågår slutspurten i en intensiv valörelse. ”Leave” och ”remain” samlar vardera hälften av väljarkåren och opinionsläget ändras från dag till dag. Omkring 40 procent vill stanna och lika många vill gå ur i de senaste mätningarna, men hela 20 procent har inte bestämt sig.

Störst brexit-exponering

Hur britterna slutligen ställer sig till EU-medlemsskapet har dock betydelse långt utöver de egna gränserna. Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad och i  Västernorrland ser flera företag med oro på utvecklingen. Med en export på 2,4 miljarder till Storbritannien tillhör Västernorrland de län som har den största brexit-exponeringen i Sverige.

– Ingen handel kommer givetvis att upphöra över natten om britterna väljer att lämna EU men det har redan uppstått en osäkerhet om framtiden som självklart fördjupas ytterligare om de röstar för att gå ur, säger Oliver Dogo som är vd för Handelskammaren Mittsverige.

Tio procent av exporten

Handelskammaren i Stockholm har utrett de ekonomiska riskerna med ett brexit. Stockholm är det län som i kronor och ören exporterar mest, 27 miljarder, till Storbritannien. Men sett till exportandel är det Kronoberg, Kalmar och Västernorrland som har den största exportandelen. Hela tio procent av exporten från Västernorrland går till Storbritannien.

De här siffrorna är bakgrunden till handelskammarens slutsats att folkomröstningen hotar jobb och tillväxt i flera svenska regioner.  Tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt sade för en tid sedan till Expressen att ”vid sidan av britterna själva är Sverige tyvärr den enskilt största förloraren”. Även LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson har uttryckt oro för ett EU utan Storbritannien.

Skapar osäkerhet

Så här veckorna innan folkomröstningen är det osäkerheten som lyfts fram. Ett utträde kommer att leda till förhandlingar om handels- och samarbetsavtal med EU som väntas ta upp till nio år, samtidigt kan det brittiska exemplet led till ett krav på liknande folkomröstningar i andra EU-länder.

Källa: SVT Nyheter Västernorrland

Handelskammaren om Brexit

Se SVT Västernorrlands inslag här…

Brexit hotar jobb i Västernorrland

20160628 – Sundsvalls Tidning

Handelskammaren: ”Dyrare och krångligare”