Lär om – Lärande i arbetslivet

Projektets syfte

Projektets syfte är att i samverkan med arbetsgivare, företag, offentliga organisationer, kommunernas näringslivsavdelningar, arbetsgivarorganisationer, m fl. skapa och utveckla nya sätt för rekrytering, finansiering och organisering av utbildningen ”Lärande i arbetslivet” i Jämtlands län. Detta för att på sikt skapa en plattform för att kunna förmedla lärlingar och ny kompetens till olika branscher. Projekttiden löper fram till mitten på 2017.

Anna Rex arbetar sedan  oktober 2015 som projektledare för projektet ”Lärande i arbetslivet”, som Handelskammaren genomför tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen. Anna är egenföretagande kommunikationsstrateg med en bakgrund i relationsbyggande marknadsföring, och arbetar halvtid i projektet tillsammans med Katarina Nyberg Finn på Handelskammarens regionkontor i Östersund.

Projektledare

Anna Rex
Handelskammaren Mittsverige
Regionkontor Östersund
Akademigatan 3,  Campus, Hus U,
831 40  Östersund
Mobil: 073-324 14 03
E-post: anna.rex@midchamber.se