Kompetenskontrakt ska göra att fler akademiker får jobb!

Ett tydligare samarbete mellan Mittuniversitetet och företagare ska få fler studenter att stanna kvar i länet efter examen.

Det började 2013…
2013 startade Mittuniversitetet och Handelskammaren Mittsverige ett samarbete som syftade till att fler arbetsgivare i Västernorrlands län skulle få kännedom om hur de kunde samarbeta medstudenter samtidigt som studenterna skulle få en starkare arbetslivsanknytning under studierna. Kort och gott – det handlade om hitta sätt att stärka kompetensförsörjningen i länet. Samarbetet ledde till ett pilotprojekt som löpte 2013-2014 där ett 50-tal kompetenskontrakt skrevs med ett antal utvalda utbildningsprogram. Pilotprojektet finansierades av Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Härnösands kommun och Mittuniversitetet, med Handelskammaren Mittsverige som projektägare.

Satsningen blev lyckad och idag finns kompetenskontraktet i våra två län och är även en  en prioriterad satsning inom ramen för Mittuniversitetets utbildningsstrategi.