Integration och Tillväxt

Företagen behöver kompetens

Undersökningar visar att företagen i Västernorrland har en god konkurrenskraft och ligger över riksgenomsnittet. Men när det gäller företagens tillväxt ligger länets företag under riksgenomsnittet och den främsta orsaken är bristande kompetensförsörjning. Därför har länsstyrelsen i samverkan med Handelskammaren Mittsverige, samtliga kommuner, landstinget, näringslivet, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket startat ett projekt som handlar om att skapa tillväxt i länets näringsliv genom att ta tillvara på den kompetens som finns bland utrikes födda.

Vi på Handelskammaren kommer genom konkreta aktiviteter presentera en palett av kompetens som finns inom räckhåll och som ganska omgående kan tillgodose den kompetensförsörjningsbrist våra medlemsföretag har idag, eller med stor sannolikhet kommer att få om ett par år.

Hur gör vi?
Handelskammarens aktiviteter handlar om att sänka trösklarna som kan upplevas som ett stort hinder när man går utanför traditionella rekryteringar i egna och väl etablerade nätverk. Byråkrati och administration kring utrikesfödda utan ett svenskt medborgarskap är ytterligare en faktor som kan upplevas som ett hinder.

Vi vet att det finns attraktiv kompetens i vårat närområde bland nyanlända och utrikes födda och vi tänker samla dessa för att i steg två presentera de för våra medlemsföretag. Våra aktiviteter går ut på att presentera kompetens för de företag som har ett rekryteringsbehov. Den kompetens man finner intressant har företagen möjlighet att träffa och förhoppningsvis ser möjligheterna till en fortsatt kontakt.

Vill du veta mer?

Kontakta:
Jeanette Lozanovski
tel: 0761-840302
e-post: jeanette.lozanovski@midchamber.se