Arbetsmarknadskunskap

Arbetsgivarna har idag stora anställningsbehov och generationen som ska ta över känner sig ofta dåligt rustade. De vet inte var jobben finns eller hur de ska ta sig dit.

Vi tror att glappet mellan jobb och ungdomar minskar om kunskapen om arbetsmarknaden bland unga ökar. Genom inspirationsföreläsningar berättar vi för ungdomar hur arbetsmarknaden ser ut, var jobben finns och hur de tar sig dit. Samtidigt ökar vi ungas intresse och kunskap om möjligheterna på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadskunskap är en satsning av privata och offentliga arbetsgivare i Västernorrlands län som syftar till att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, öka kompetensförsörjningen och minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa yrkes- och utbildningsval.

Teknikbussen är en del i arbetsmarknadskunskap och är en riktad satsning för att lyfta intresset för tekniska yrken specifikt hos tjejer som tidigare inte tänkt sig ett jobb inom teknikbranschen. Idag är det endast en femtedel kvinnor som arbetar inom tekniksektorn. Genom teknikbussen vill vi visa unga tjejer möjligheterna som finns i en spännande framtidsbransch och därmed utöka rekryteringsbasen.

Projektet är ett samarbete med Destination jobb och Teknikcollege som finansieras av kommunerna Sundsvall, Härnösand, Ånge och Timrå samt landstinget i Västernorrland.

För mer information:

Martin Davén

Telefon: 070 422 66 70

Epost: martin.daven@arbetsmarknadskunskap.se

Anna Engnell:

Telefon: 060 17 18 80

Email: anna.engnell@arbetsmarknadskunskap.se