Traineeprogram Jämtland Härjedalen

Varför behövs ett Traineeprogram?

Behovet av kompetens i vår region är stort och skapar i dagsläget stora utmaningar för områdets tillväxt och framtid. Det blir därmed viktigt att ta tillvara på ambitiösa studenter som varje år genereras av svenska universitet.
Syftet med traineeprogrammet är att attrahera kompetens från hela Sverige till regionen genom att visa mångfalden av arbetsplatser och betydelsefulla företag. Tillsammans kan vi lösa utmaningen med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Vilka kan bli värdföretag/-organisationer?

Egentligen vilka som helst. Det är era behov och möjligheter som styr vilken kompetens traineen ska ha. Det kan vara kunskap inom områden som exempelvis kommunikation, HR eller IT. Det vi tittar på i urvalet är att ni kan erbjuda våra trainees relevanta arbetsuppgifter samt att ni är en tongivande arbetsplats. Vi eftersträvar en spännande mix av företag, organisationer, branscher och traineetjänster för att tillsammans skapa ett program i toppklass.

Varför ska ditt företag vara med?

Genom att bli en del av traineeprogrammet ger du din verksamhet möjlighet att värva och forma ambitiösa trainees. Ni får även stöd inför och under hela programmet. Under våren 2018 sker rekrytering av värdföretag & – organisationer.
Handelskammaren Mittsverige och Pro&Pro ansvarar för ansökningsprocess, matchning, formalia och utbildning. Traineeprogrammet startar i januari 2019 och pågår i ett år. Ta chansen att visa upp din attraktiva arbetsplats och säkra framtidens kunskap i regionen!

Kontaktperson:

Måns Fahlander
070 514 57 31
mans.fahlander@proandpro.se

Anmäl ditt intresse för trainees här!