Traineeprogram

Vi behöver locka talanger

Regionen behöver attrahera personer med kompetens inom en rad olika branscher.
När 100 000 svenskar går i pension varje år behöver alltfler företag rekrytera nya medarbetare. I vår region blir det därmed än mer viktigt att ta tillvara på den akademiska kompetens som varje år genereras av våra olika lärosäten. Företag i regionen är måna om ett bättre samarbete med bland annat Mittuniversitetet och resten av näringslivet i syfte att visa vilka attraktiva arbetsplatser som finns och att få den bästa kompetensen att stanna kvar i regionen.

Handelskammaren Mittsverige har tillsammans med engagerade företag och medlemmar tagit fram ett förslag på ett traineeprogram som ska vara attraktivt för nyexaminerade studenter och unga vuxna likväl som för organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Syftet med traineeprogrammet är att på ett tidigt stadium fånga upp attraktiv kompetens och visa mångfalden av arbetsplatser och attraktiva företag i regionen för en viktig målgrupp.

Hösten 2018 kör vi igång med den första kullen trainees tillsammans med utvalda företag. Tillsammans med företagen tar vi fram de områden där kompetensförsörjningen är mest aktuell och företagen får även vara med i rekryteringsprocessen av nyexaminerade studenter för att på bästa sätt matcha rätt person med rätt kompetens. Handelskammaren Mittsverige sköter allt det praktiska och administrativa och Kornboden Rekrytering&Bemanning deltar med sin kompetens.

Är ditt företag intresserade av att ingå i traineeprogrammet och fånga upp talanger i ett tidigt skede tveka inte att kontakta Handelskammaren Mittsverige!

Vill du veta mer?

Kontakta: Jeanette Lozanovski
e-post: jeanette.lozanovski@midchamber.se
tel: 0761-840302

Så här går det till…

Företag
Tre företag går in i ett samarbete med Handelskammaren Mittsverige och tre trainees under ett år. Enligt de behov och möjligheter som finns hos de aktuella företagen anpassas traineekompetensen inom de tre områden där behoven är som störst. Det kan vara områden som kommunikation/HR/ekonomi eller exempelvis tre områden inom IT. Vilka kompetensområden som slutligen ingår i traineeprogrammet styrs alltså helt och hållet utifrån företagens behov.

Företagen får således under ett år tre olika kompetenser och traineen får i sin tur erfarenhet från tre olika företag. Företaget ansvarar för att traineeprogrammet fylls med, för traineen, ett relevant innehåll som ska bidra till att traineen får kunskap om och insikt i sitt specifika område. Företaget ombesörjer och ansvarar för att varje trainee har ett eget projekt att jobba med inom det egna området.

Viktigt att varje företag involveras i rekryteringsprocessen för att matcha rätt kompetens och person. Rekryteringsprocessen leds och drivs av Kornboden rekrytering och bemanning.

Finansiering av lön för traineen samt omkostnader för Handelskammaren Mittsverige finansieras av varje företag.

Trainee
Tre nyexaminerade studenter från ett universitet eller motsvarande kunskaper antas för traineeprogrammet under ett år. Varje trainee får tillbringa tre månader på varje företag och får ett eget projekt/arbetsuppgifter.

För att underlätta administrationen sker anställningen hos Handelskammaren som även månadsvis sköter utbetalning av en marknadsmässig lön som finansieras av de företag som ingått samarbetet.

Efter avslutat traineeprogram skriver studenten en slutrapport som ska utvärdera olika delar i programmet men även bestämda delar på respektive företag. Traineen har även ett avslutande samtal med Handelskammaren innan programmet avslutas och referenser ges.

Handelskammaren Mittsverige

Handelskammaren samordnar traineeprogrammet inför och under programmets gång. Det som ingår i samordningen är:

  • Initierar ett samarbete med utvalda medlemsföretag på Handelskammaren Mittsverige
  • Planering och förankring med företagen
  • Kontakt med relevanta utbildningar vid Mittuniversitetet
  • Administration
  • Ekonomi
  • Marknadsföring
  • Deltar i rekryteringen av trainees
  • Arbetsgivaransvar – anställning av trainee, uppföljande samtal med trainee,