Traineeprogram

Regionen behöver attrahera personer med kompetens inom en rad olika branscher. När 100 000 svenskar går i pension varje år behöver alltfler företag rekrytera nya medarbetare. I vår region blir det därmed än mer viktigt att ta tillvara på den akademiska kompetens som varje år genereras av våra olika lärosäten. Företag i regionen är måna om ett bättre samarbete med bland annat Mittuniversitetet och resten av näringslivet i syfte att visa vilka attraktiva arbetsplatser som finns och att få den bästa kompetensen att stanna kvar i regionen.

Handelskammaren Mittsverige har tillsammans med engagerade företag och medlemmar tagit fram ett förslag på ett traineeprogram som ska vara attraktivt för nyexaminerade studenter och unga vuxna likväl som för organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Syftet med traineeprogrammet är att på ett tidigt stadium fånga upp attraktiv kompetens och visa mångfalden av arbetsplatser och attraktiva företag i regionen för en viktig målgrupp.

Vill du veta mer?
Kontakta:
Jeanette Lozanovski
e-post: jeanette.lozanovski@midchamber.se
tel: 0761-840302