Kompetensförsörjning

Regionen behöver attrahera framtidens talanger. Vi samarbetar med Mittuniversitetet och gymnasieskolan för att knyta direktkontakt. Genom vår idé med ett kompetenskontrakt ser vi till att studenter och företagare kan träffas och bidra till varandras utveckling.

Kompetenskontraktet

Säkerställ långsiktig kompetensförsörjning. Kompetenskontraktet är ett långsiktigt och strategiskt samarbete mellan regionens arbetsgivare och Mittuniversitetet.
-.–Som arbetsgivare tecknar du ett Kompetenskontrakt där du anger hur du vill samarbeta med Mittuniversitetets studenter. I första hand kring förslag till examensarbeten/uppsatser, praktik, traneeplatser men även extrajobb, gästföreläsningar, jobb, mentorskap, skarpa uppdrag, sommarjobb och studiebesök.

Under året har de tecknade kompetenskontrakten resulterat i att företagen tillsammans erbjuder upp till:

  • 50 -100 examensarbeten eller uppsatser
  • 48- 901 praktikplatser
  • 8 traineeplatser
  • 35 -581 skarpa uppdrag
  • 22 – 421 extrajobb
  • 35 företag erbjuder sig att gästföreläsa på Mittuniversitetet
  • 37 företag erbjuder sig att ta emot studiebesök
  • 26 företag kan utse någon att vara mentor
  • 11 som vill vara med i Branschråd för att utveckla programmen.

Totalt har arbetsgivare tecknat kontrakt som omfattar ett åtagande från deras sida med 405 aktiviteter riktade mot studenter och deras utbildning. 

Läs mer

www.ungforetagsamhet.se/ vasternorrland
www.miun.se
www.teknikcollege.se

 

Projekt

Talangförsörjning
Förstudie ”om inte platsen levererar så drar jag”
Läs slutrapport från pilotprojektet här
Kompetensförsörjningsrapport
Åre Business Valley
Midscand
Ägarskriften i företag i Västernorrland

Kontakt

Mer info:

Oliver Dogo
Handelskammaren Mittsverige
tel 070-318 69 11
e-post: oliver.dogo@midchamber.se