Innovationer

Att samarbeta över gränserna. Att tänka nytt i gamla strukturer. Innovationer och innovativt tänkande blir mer och mer nödvändigt i vårt globaliserade och digitaliserade affärsklimat.

Energi, teknik och skogens resurser

Energi- och miljöteknik är ett delområde där Handelskammaren försöker påverka både beslutsfattare och även enskilda företag så att vi i vår region ”tar för oss”  inom detta tillväxtområde. Planerade vindkraftsinvesteringar borde leda till en positiv företagsutveckling för flera intresserade företag.

Ett annat utvecklingsområde är ”Skogens resurser” som på många sätt kan ge ännu mer intressanta och förädlade produkter och där regionen har stora möjligheter – här visar SCA ett stort engagemang genom sin samverkan med Mittuniversitetet och Åkroken Sience Park men en önskan är att många fler mindre/medelstora företag får/vill ta del av de kompetenser som finns i och runt universitetet.

MIUN Innovation

Från kunskap till affärskoncept! MIUN Innovation erbjuder en kreativ miljö för affärsutveckling!

Åkroken Sience Park

Sundsvallsregionens mötesplats för innovation, entreprenörskap och tillväxt!

Mid Sweden Science Park

Mid Sweden Science Park finns för dig och din idé! Det finns idag drygt 60 miljöer på olika platser i Sverige där näringsliv, forskning och det offentliga samhället samarbetar för att öka innovationskraften.