Internationalisering

Internationell handel

Vi verkar för bättre tullhanteringar, smidigare transportlösningar, färre handelshinder mellan olika länder och mer harmoniserad lagstiftning inom internationell handel samt erbjuder rådgivning där vi svarar på dina frågor kring import och export, lagstiftning och tillvägagångssätt.

Vi kan inte allt men vi har ett brett nätverk som hjälper oss, och vi lotsar er gärna rätt i djungeln av organisationer som erbjuder internationell kunskap och internationella tjänster.

Handelsdokument

Vi utfärdar handelsdokument som många länder kräver vid export.

Läs mer om vilka dokument vi kan hjälp dig med!

Momsregler inom EU
Medlemsländerna i EU tillhör unionens inre marknad och tullunion. Det råder alltså fri rörlighet för varor och tjänster mellan Sverige och andra EU-länder. Det innebär att det inte krävs någon tulldeklaration eller betalning av införselavgifter vid handel med annat EU-land. Däremot har EU restriktioner för att föra in vissa typer av varor, t.ex. vapen, tobak, narkotika, alkohol, djur och produkter av djur.
-.–EU har utvecklat ett system INTRASSLAT för att samla in statistik över varuflöden mellan medlemsländerna. Företag som har varuleveranser till eller från andra medlemsstater för mer än 1 500 000 kronor om året ska lämna handelsstatistik till Statistiska Centralbyrån.

Momsregler inom EU
För att kunna handla inom EU och med andra länder behöver du ett internationellt momsnummer – ett s.k. VAT-nummer. Vid EU-handel sätter du beteckningen ”SE” framför och ”01″ efter det svenska momsnumret.
Varor som kommer från ett annat EU-land är befriade från alla tullformaliteter, med vissa undantag. Undantaget gäller varor som ska anmälas på grund av gällande införselrestriktioner, till exempel vapen, tobak, alkohol och narkotika samt djur och produkter av djur.

Anmäl handelshinder
SOLVIT är ett nätverk för problemlösning där EU-länderna samarbetar för att praktiskt lösa problem som beror på att bestämmelserna för den inre marknaden har tillämpats felaktigt. SOLVIT handlägger klagomål från både medborgare och företag.

Mer information om

Tullguiden

Ska du föra varor in i eller ut ur Sverige? Då rekommenderar vi Tullverkets Tullguiden. Efter det att du har gått igenom guiden genom att svara på några frågor kommer du att få information om hur du kan uträtta ditt ärende.