Remissyttrande: Vägslitageskatt

Handelskammaren Mittsverige lämnar ett remissyttrande till Finansdepartementet och föreslår en ny inriktning för beskattning av lastbilstrafik.

Läs hela remissyttrandet här