Nationella Bärighetsrådet

Handelskammaren Mittsverige har ett starkt engagemang i bärighetsfrågorna då det berör många av våra medlemsföretag. När vi i höst tar plats i det nationella bärighetsrådet har vi en ännu bättre plattform för att kunna påverka bärighetsfrågorna i rätt riktning och i rätt forum.

För mer information om Handelskammarens engagemang i BK4 och övriga bärighetsfrågor ta kontakt med:
Anders Eriksson, regionchef Örnsköldsvik
tel: 070-655 50 25
e-post: anders.eriksson@midchamber.se