Effektiva resor i Jämtland och Härjedalen

Jämtland Härjedalen är en expansiv region, med bland annat ett omfattande bostadsbyggande och satsningar i nya turistanläggningar. Förutom besöksnäringen finns företag i andra branscher samt sjuk- och hälsovård. Det innebär många arbetstillfällen. Samtidigt innebär det utmaningar, eftersom andelen bofasta utgör en liten del av det totala antalet personer som arbetar inom regionen.

Enligt Svensk Näringslivs senaste rekryteringsenkät finns det ett omfattande rekryteringsbehov bland företagare. 7 av 10 medlemsföretag har försökt att rekrytera medarbetare det senaste halvåret. Effektiva resor blir därför allt viktigare för att skapa tillväxt i Jämtland Härjedalen. Det omfattar resor från olika delar av Sverige, men inte minst grannlandet Norge.
Förutom att regionen ska vara ett populärt besöksmål även i framtiden är det också viktigt att satsa på alla som vill bo och verka i Jämtland Härjedalen. Det här är viktiga frågor som kommer att diskuteras på lunchseminariet den 21 maj.

Talare:
Oliver Dogo, VD, Handelskammaren Mittsverige,

Elise Ryder Wiken, ordförande i utskottet för infrastruktur, Jämtland Härdedalsregionen

Jan Kyrk, affärschef SJ

Tid: 21 maj kl 11.30-13.00

Plats: Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

Anmälan: Anmäl dig senast den 17 maj. Vänligen notera att anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega.

Anmäl dig här!