Infrastruktur

Många tar en fungerande infrastruktur för givet. Det gör inte vi. Vi vet att det krävs ett hårt, kontinuerligt och ihärdigt arbete för att utveckla vår infrastruktur i takt med näringslivets behov.

Genom åren har vi jobbat för kortare restid till Stockholm, engagerat oss i byggandet av Sundsvallsbron och bättre flygförbindelser till omvärlden. Vi vet att detta är viktigt för näringslivet. Tycker du att infrastrukturfrågor behöver en starkare röst kan du som medlem i Handelskammaren Mittsverige engagera dig i våra nätverk. Vi har väletablerade forum och mötesplatser som direkt påverkar beslutsfattare och ansvariga myndigheter.

Konkurrensen om infrastrukturinvesteringar hårdnar och vi behöver alltid bli fler som engagerar oss. Engagemang från näringslivet är viktigt annars blir det andra som för prioriteringarna.

Handelkammarens roll

Handelskammaren bevakar, synar och ställer krav både på den regionala och nationella politiken. Vi vet att mottagaren lyssnar och påverkas!

Ostkustbanan (dubbelspår till Stockholm), Mittlinjen och flygplatsernas utveckling är viktiga framtidsfrågor att driva på. Vägarnas framkomlighet och standard är det också någon som måste bevaka.

Som medlem stärker du oss i engagemanget när det gäller att påverka så att fler investeringar sker i vår region. Desto fler blir vi starkare!

För mer information om våra aktiviteter i Ostkustbanan, Vägkommittén och Flygrådet, kontakta Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige.