Fokusområden

De nyckelfrågor som är aktuella och som starkt påverkar utvecklingen av vår arbetsmarknadsregion har vi delat in i tre fokusområden:

  • Infrastruktur
  • Internationalisering
  • Kompetensförsörjning

Inom dessa områden utvecklar vi projekt och samarbetsformer som ger direkta effekter.