Fokusområden

De nyckelfrågor som är aktuella och som starkt påverkar utvecklingen av vår arbetsmarknadsregion har vi delat in i fyra fokusområden:

  • infrastruktur

  • internationalisering

  • kompetensförsörjning

 

Inom dessa områden utvecklar vi projekt och samarbetsformer som ger direkta effekter.