Medlemsförmåner

Våra medlemmar är väldigt viktiga för oss och vi jobbar ständigt med att ligga i framkant med våra medlemserbjudanden. Vi vill vara kunskapsbasen och den snabbaste och effektivaste vägen in till våra centrala frågor som infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell handel. Om våra medlemmar genom sitt medlemskap hos oss kan växa och främja ett positivt näringslivsklimat – då är vi nöjda.

Som medlem i Handelskammaren Mittsverige får du:

– 30% rabatt på alla våra utbildningar

– 30% rabatt på exportdokument

– Seminarier och föreläsningar

– Tillgång till Chamber Hub i Stockholm – din mötes- och arbetsplats när du är i Stockholm

– Tillgång till våra olika råd –  mötesarenor för viktiga beslut i regionen

– En gratis timme affärsrådgivning per år av Norrlandsadvokaterna

– Årliga branschöverskridande träffar – möjlighet till nätverk

– Medlemsträffar och årsmöten

– Besöksresor till intressanta marknader

Medlemskapet i Handelskammaren Mittsverige gäller för alla anställda på företag.