Handelskammarens Högre Säljutbildning 2016

Obs! Utbildningen är framflyttad!

Block 1: 16-17 maj 2016 och Block 2: 20-21 juni 2016

Stärk din konkurrenskraft

Affärsmannaskap är ett begrepp som ofta används inom affärsvärlden. Termen beskriver en aktörs förmåga att kunna sin marknad och veta vad den vill ha samt att kombinera detta med kunskap om vad det egna företaget kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter.

Effekt

Genom att tillhandahålla kvalificerad utbildning stärks företagets konkurrenskraft. De mest betydelsefulla positiva effekter som uppnås bedöms vara följande:

  • Ökad attraktionskraft för kunderna.
  • Högre engagemang hos medarbetarna.
  • Stärkt kompetens inom kvalificerad försäljning.
  • Högre lönsamhet & tillväxt med lägre risk.
  • Förbättrad samarbetsförmåga/bredare kontaktyta.
  • Bättre prioritering & tidsutnyttjande
  • Breddat perspektiv på kundens/inköparens beslut
  • Nya vägar till partnerskap med kunderna
  • Verktyg för att finna nya affärer

Utbildningen äger rum på Häljegård, Holmnäs, Umeå

Detaljerat program

Inbjudan/Program

Anmälan

Din anmälan vill vi få senast den 29 april via http://simplesignup.se/event/71932.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag men får överlåtas.

Mer info

Kontakta Handelskammarens regionchef Anders Eriksson, 070-655 50 25, anders.eriksson@midchamber.se