Om handelskammaren

Handelskammaren Mittsverige är näringslivets samlade röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom områdena infrastruktur, internationalisering och kompetensutveckling. Tillsammans med våra medlemmar gör vi skillnad och påverkar politiska beslut som är viktiga för våra företag i regionen. Vårt främsta uppdrag är att jobba för en attraktiv region där näringslivet kan utvecklas och blomstra!

Vår vision
Vår vision är att vara den mest attraktiva intresseorganisationen för alla företag inom Västernorrlands och Jämtlands län, oavsett storlek och bransch.

Vår mission
Vår mission är att aktivt bidra till att skapa tillväxt i vår arbetsmarknadsregion genom att i olika frågor lyfta blicken från bypolitik och intern konkurrens till det som gör skillnad. De nyckelfrågor som är aktuella och som starkt påverkar utvecklingen av vår arbetsmarknadsregion är infrastruktur, internationalisering, innovation och kompetensförsörjning.

Handelskammarens bakgrund

Den första handelskammaren bildades i Stockholm för över 100 år sedan och den 28 oktober 1913 bildades en handelskammare för de båda länen Västernorrland och Jämtland. Handelskammaren Mittsverige är en av Sveriges 11 handelskamrar. Varje handelskammare är en självständig och suverän organisation.

12 000 kontor i 140 länder
Vi är ansluten till ICC, International Chamber of Commerce och Eurochambres. Genom ICC får Handelskammaren Mittsverige och våra medlemmar ett kraftfullt internationellt nätverk med över 12 000 kontor i 140 länder. Bara i Europa representerar vi tillsammans över 14 miljoner företag och i hela världen 50 miljoner företag.

Det globala näringslivets röst
ICC arbetar för att främja fri handel, fri konkurrens och marknadsekonomi samt med att harmonisera och förenkla handelsreglerna. ICC har konsultativ status i FN och är därmed det globala näringslivets röst i världsorganisationen.