EUR. 1-Certifikat

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull.

En förutsättning för att kunna ansöka om ett EUR 1-certifikat är att varorna har så kallat preferensberättigat ursprung. Det innebär att varorna har ursprung inom EU eller i mottagarlandet.

Genom att studera reglerna i de olika frihandelsavtalens bearbetningslistor kan du kontrollera att dina varor uppfyller villkoren. Reglerna är omfattande och kan vara ganska komplicerade att uppfylla, t ex att en övervägande del av exportvarans värde måste ha EU-ursprung eller att det bara är en viss typ av importerat material eller delar som får lov att användas.

När blanketten är ifylld skickar du den med post antingen till vårt kontor i Sundsvall eller Örnsköldsvik. Vi returnerar det stämplade och påskrivna certifikatet med vändande post.

Tullverket stämplar och skriver också på EUR 1-certifikat. Adress och övriga kontaktuppgifter finns på Tullverkets hemsida.

Länder som EU har frihandelsavtal med:

EUR 1-certifikatet används vid handel med länder som EU har tecknat frihandelsavtal.

Se vilka länder som EU tecknat frihandelsavtal med här
(Kommerskollegiums hemsida)

Dokument

Anvisningar 
Prislista
Exempel på ifylld ansökan
Mall ansökan EUR.1

Kontakt

För mer information om EUR.1-certifikat, kontakta

Handelskammarens expedition – Sundsvall
Carina Hådén, 060-17 18 80
e-post: carina.haden@midchamber.se

Handelskammarens expedition – Örnsköldsvik
Carina Kock, 070-350 14 26
e-post: carina.kock@midchamber.se

Blanketter för EUR.1-certifikat kan beställas direkt av Lamanica Logistikservice AB.