ATA-carnet

Med en ATA-carnet sparar du tid och pengar när du ska exportera gods temporärt utanför EU.

ATA-Carnet är en internationell tullhandling som används i ett sextiotal länder för att tillfälligt införa vissa varor utan att tull och andra införselavgifter behöver betalas eller deponeras. Det medför att gränspassagen blir smidigare och mindre tidskrävande.

Vid vanlig temporär tullfrihet klareras varorna tillsammans med övrigt handelsgods och varuhavaren måste deponera för varorna. Den som har en ATA-Carnet däremot behöver inte uppsöka tullexpeditionen utan carneten behandlas i tullfiltrets röda gång.

 ATA-Carnet kan användas för tillfällig införsel av:
• yrkesutrustning
• varor för mässor och utställningar
• varuprover

Kostnaden för en ATA- Carnet varierar beroende på antal länder som skall besökas och värdet av i carneten upptagna varor. Företaget skall ställa en deposition i förhållande till varuvärdet för varje ATA-Carnet. Depositionen återbetalas när carneten återställs till Handelskammaren inom föreskriven tid och med bevis från utländsk tull om att varorna återutförts. 

Ansökan sid 1 är ett Word-dokument som du fyller i digitalt.

Ansökan sid 2 med en varulista är ett Excel-dokument som du också fyller i digitalt.

Sid 1 och 2 mailas till Carina Kockcarina.kock@midchamber.se.

Sid 1 måste dessutom skrivas ut och signeras av firmatecknare för att därefter skickas med ”vanlig” post till:
Handelskammaren Mittsverige,
Box 810,
891 18  Örnsköldsvik

 

Dokument

Länder anslutna till ATA
Anvisningar Ansökan och Varulistan
ATA-carnet-ANSOKAN_sid-1
Ansökan Varulista, sid 2
Prislista-ATA-carnet 2017

Kontakt

För mer information och beställa ATA-carnet, kontakta Carina Kock, regionkontoret Örnsköldsvik, mobil 070-350 14 26 eller
e-post: carina.kock@midchamber.se