Ursprungscertifikat

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges, ett så kallat Certificate of Origin.

Vad är ett Ursprungscertifikat?

Ursprungscertifikatet visar exportvarans ursprungsland och kan användas till alla länder. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Ett ursprungscertifikatet kan krävas av den utländska tullen som vill se ett formellt intyg på varornas ursprung p.g.a. handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett UC, ex.vis om varorna ska exporteras vidare.

I en del länder är det landets tullmyndighet som kräver att dessa dokument ska vara viserade av Handelskammaren vid införtullningen för att importen över huvud taget ska få äga rum.

Det kan även finnas dokumentkrav i en remburs som innebär att dokumenten måste vara viserade av Handelskammaren.

Många gånger räcker det inte att en handelskammare har stämplat och skrivit under dokumenten, utan dessutom måste uppgifterna i dokumentet bestyrkas av en utländsk ambassad eller ett konsulat i Sverige.

Ursprungscertifikatet är ett blankettset framtaget av EU. Setet består av ett original, en kopia samt ansökan som fylls i av sökande.

Ansökan om ett Ursprungscertifikat?

Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs.

Intygandet ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss.

När blanketten är ifylld skickar du den med post antingen till vårt kontor i Sundsvall eller Örnsköldsvik. Vi returnerar det stämplade och påskrivna certifikatet med vändande post. Du kan även få Ursprungscertifikat viserade över disk.

Läs mer om våra öppettider här!

essCert – Det digitala systemet för ursprungscertifikat

Elektronisk certifiering är det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras online av oss på Handelskammaren Mittsverige. Du kan sedan skriva ut dokumenten på din skrivare.

Du kan kostnadsfritt ansöka om konto hos essCert genom att ladda ner och fylla i detta formulär. Skicka det sedan till support@esscert.com. Genom essCert ser du ditt företags samtliga utfärdade dokument vilket ger en bra överblick som förenklar regelefterlevnad och ökar kontroll över dokumentationen.

Dokument

Mall ansökan UC
Så här fyller du i UC
Exempel på ifylld ansökan
Prislista Intyg

Kontakt

För mer information om Ursprungscertifikat, kontakta

Handelskammarens expedition – Sundsvall
Carina Hådén, 060-17 18 80
e-post: carina.haden@midchamber.se

Handelskammarens expedition – Örnsköldsvik
Carina Kock, 070-350 14 26
e-post: carina.kock@midchamber.se