Handelsdokument

Många länder kräver handelsdokument som intygar att varorna de har köpt är tillverkade i Sverige. Reser du på utställningar och mässor utanför EU behöver du ett varupass för dina varor. Handelskammaren är ensam om att utfärda dessa expertdokument, vi hjälper er alltså med att göra era exporter så smidig som möjligt. Som medlem får du dessutom 30% rabatt på avgiften för alla handelsdokument vi utfärdar och stämplar.

Vi tycker att det är viktigt att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för våra medlemsföretag att göra affärer med utlandet. Därför har vi öppet alla vardagar, på våra kontor i Sundsvall och Örnsköldsvik, mellan kl 9-12 och 13-15 för att hjälpa er med de viktiga handelsdokumenten.

essCert – Det digitala systemet för ursprungscertifikat

Elektronisk certifiering är det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras online av oss på Handelskammaren Mittsverige. Du kan sedan skriva ut dokumenten på din skrivare.

Du kan kostnadsfritt ansöka om konto hos essCert genom att ladda ner och fylla i detta formulär. Skicka det sedan till support@esscert.com.

Genom essCert ser du ditt företags samtliga utfärdade dokument vilket ger en bra överblick som förenklar regelefterlevnad och ökar kontroll över dokumentationen.

ATA-Carnet

Med en ATA-carnet sparar du tid och pengar när du ska exportera gods temporärt utanför EU. ATA-carneten gör att tullförfarandet blir enklare och snabbare. Du behöver endast ett dokument med dig på resan.

Läs mer och ladda ner fler dokument..

URSPRUNGSCERTIFIKAT (CERTIFICATE OF ORGIN)

Ursprungscertifikatet visar exportvarans ursprungsland och kan användas till alla länder. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet.

Läs mer..

EUR.1-CERTIFIKAT

EUR.1-certifikat används vid handel med länder som har frihandelsavtal med EU. Vid export till vissa länder utanför EU kan varan vid importen bli helt eller delvis befriad från importtull.

Läs mer..

A.TR-CERTIFIKAT

A.TR. används vid export till Turkiet. Med Turkiet finns ett tullunionsavtal som omfattar alla varor utom kol-, stål- och jordbruksprodukter. Avtalet innebär att varor som är tillverkade i EU eller införtullade här kan importeras tullfritt till Turkiet.

I Sverige är det Tullverket som utfärdar A.TR.-certifikaten. Företag kan även ansöka om att få stämpla sina ATR-certifikat själva. Ansökningsblankett för detta finns att ladda ner på Tullverkets hemsida.

Ansökan/certifikat skickas till Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm.

IMPORT AV STRATEGISKT GODS

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.

Mer information om DVC och IC samt frågeformulär, anvisningar och ansökan finner du på Stockholms Handelskammares hemsida.